e-belgeler (e-arşiv fatura, e-fatura) ile ilgili önemli duyuru

e-belgelerin (e-fatura/e-arşiv fatura) şekli ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No: 509)'nin V.3. maddesinde:
"..... .. belgelerin elektronik hali üzerinde bulunan amblem ve ibarelerin renkli olarak yer alması koşuluyla, alıcısına kâğıt olarak iletilen asıl nüshaları üzerine siyah-beyaz olarak da basılması mümkün olup bu durumda, kâğıt çıktı üzerinde satıcı veya yetkilisine ait ıslak imza (veya hazır imza) ile kaşe veya damgasının bulunması zorunludur" ibaresi yer almaktadır.

     Bu kapsamda mal,hizmet ve seyahat (konaklama, araç kiralama vb. ) harcamaları kapsamında alınacak e-belge olarak kesilen faturalarda yukarıda belitilen hususlara dikkat edilmesi; proje ekibi tarafından alınan faturaların ıslak imza ve kaşeli olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Tebliğde belirtilen hususlara uygun olarak kesilmeyen faturalar işleme alınamayacaktır.