İleri Araştırma Projeleri başvuruları başlamıştır.

İleri Araştırma Projeleri başvuruları başlamıştır.

Başvurular 30 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir.  Bu tarihten sonra BAPSİS başvuru modülü otomatik olarak kapanacağı için söz konusu tarihten önce başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

İleri Araştırma Projeleri: BAP Komisyonu tarafından desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Proje önerileri çok disiplinli (farklı bölüm, fakülte, üniversite vb.) olarak da kurgulanabilir. Üniversitemiz öğretim üyeleri ile doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların diğer destek programlarından daha yüksek bütçeler ile desteklenen bilimsel araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetlerini içeren projelerdir.
Bu proje türünde proje yürütücüsü olabilmek için daha önce en az 1 adet TÜBİTAK Araştırma Projesi (TÜBİTAK ARDEB (1002, 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri hariç)) yürütücülüğü yapmış olma şartı vardır. Öğretim elemanları, aynı anda sadece 1 İleri Araştırma Projesi ekibinde yürütücü ve/veya araştırmacı olarak yer alabilirler. Yürütülmekte olan İleri Araştırma Projesi sonuçlanmadan, yeni bir İleri Araştırma projesi ekibinde yer alınamaz.
Proje kapsamında en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde tam metin yayın yapılması zorunludur.
Bütçe üst limiti 171.000 + 4.000 (Kongre amaçlı seyahat)= 175.000 TL
Proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak en az 3 hakem görüşü ile değerlendirilir. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar (altı aylık dönemlerde) ve proje bitiminde sonuç raporu BAPSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, Komisyonun uygun göreceği sayıda hakeme gönderilir, hakem görüşleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir.
Projenin tamamlamasını takip eden 2 yıl içinde taahhüt edilen en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde basılmış tam metin yayın BAPSİS aracılığı ile birime sunulmalıdır.