BAP YÖNERGE VE UYGULAMA İLKELERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama Yönergesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 Yılı Uygulama İlkeleri yenilendi.

Yönerge ve 2021 yılı Uygulama İlkelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 31/12/2020 tarih ve 26 Sayılı Senato toplantısında alınan 03 nolu karar ile yürürlüğe girmiştir.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 Yılı  Uygulama İlkeleri 23/12/2020 tarih ve 2020/15 sayılı BAP toplantısında alınan 110 nolu karar ile yürürlüğe girmiştir.