Lisansüstü Tez Projeleri için bütçe kullanımı ek süre talebi duyurusu

16 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 8. Maddesi kapsamında, yürürlükte olan lisansüstü tez projelerine harcama yapabilmeleri için 6 aya kadar ek süre verilebilecektir.
Söz konusu ek süre, proje yürütücüsünün talebi ile yapılacak olup; talep için bapsis.comu.edu.tr adresinden talep işlemleri/harcama için ek süre talep türü seçilerek gerekçe ve gerekli belgeler (Y.Lisans için güncel öğrenci belgesi ve varsa enstitü tez süre uzatımı kararı; Doktora için güncel öğrenci belgesi ve süre uzatımının gerekli olduğuna dair en güncel TİK kararı) eklenerek tez danışmanı tarafından başvuru yapılacaktır.
Yapılan başvurular BAP Komisyonunca değerlendirilecektir.