BAP Birimi dahili telefon numaraları değişmiştir.

Birimimiz dahili telefon numaraları değişmiştir. Telefon numaralarına http://arastirma.comu.edu.tr/kurumsal/personel.html adresinden ulaşabilirsiniz.