TEZ PROJELERİNDE EK SÜRE TALEPLERİ

Lisansüstü Tez Projelerinde (yüksek lisans, doktora ve eşdeğer tezler) ek süre taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, Lisansüstü Eğitim Enstitütüsü'nden (Tıpta uzmanlık tezleri için Tıp Fakültesi Dekanlığı) alınacak yönetim kurulu kararı ve öğrenci belgesinin talep dilekçesine eklenmesi zorunludur. Belgeleri eksik olan talepler işleme alınmayacaktır