KONGRE AMAÇLI SEYAHAT BÜTÇELERİ

2020 Yılından itibaren BAP destekli projelerde Kongre Katılımı Bütçeleri ilgili proje kapsamında Sözlü Sunum yapıldığı takdirde ve en az beşincisi düzenlenen ulusal veya uluslararası kongreler için kullanılabilecektir.

Kongre amaçlı seyahat bütçeleri 2020 yılından itibaren sunulacak projeler için  4.000 TL olarak güncellenmiştir.